Kryształy w moczu kota

Mikroskop Evolution 100, kamera DLT Cam Pro 6,3 MP, obiektyw 10x

Kryształy- trójfosforany amonowo-magnezowe (nz. struwitami) obecne w moczu kota, widoczne pod obiektywem 10x. W obrazie mikroskopu optycznego struwity mają postać od 3 do 6-bocznych bezbarwnych pryzmatów. Przy podejrzeniu obecności kryształów, jeśli nie widać ich w polu widzenia, należy zwrócić uwagę szczególnie na brzegi preparatu (w przypadku małej ilości kryształów, umieszczają się one głównie na brzegach szkiełka nakrywkowego).

Mikroskop Nexcope NE620, kamera DLT Cam Pro 6,3 MP obiektyw 10x
Mikroskop Nexcope NE620, kamera DLT Cam Pro 6,3 MP, obiektyw 40x

Z kolei oglądając mocz, w którym erytrocyty zalegają pole widzenia, można nie zobaczyć kryształów, które znajdują się pod krwinkami (są na dole preparatu/głębiej, ponieważ są cięższe od krwinek). Wtedy, po dokonaniu badania podstawowego, warto rozcieńczyć mocz wodą (przynajmniej w stosunku 1:1) i wówczas, przy rzadziej ułożonych erytrocytach, można będzie zobaczyć kryształy między krwinkami.

Kryształy są ułożone w moczu na różnych głębokościach próbki, część jest powierzchownie, pozostałe są na dnie. Przy fotografowaniu ich kamerą mikroskopową, trudno jest uzyskać wyraźny obraz wszystkich elementów. Należy wybrać głębię ostrości koncentrując się na najbardziej ciekawym dla nas obrazie.