[Preparaty] Pęd wierzchołkowy moczarki kanadyjskiej.

U roślin najciekawsze rzeczy, pod kątem obserwacji mikroskopowych, dzieją się przeważnie tam, gdzie komórki muszą intensywnie dzielić się i różnicować. Takie zjawisko dzieje się najczęściej w stożkach wzrostu. Miejsca te znajdują się przeważnie w szczytowej części rośliny, na końcu jej korzeni oraz na wszystkich pędach bocznych i nazywane są merystemami.


Wszystko zaczyna się od komórek inicjalnych, których nieograniczone namnażanie się gwarantuje przyrost nowych tkanek. Nowo powstałe komórki ulegają przekształceniom i w zależności od położenia, stają się zaczątkami wyspecjalizowanych tkanek. W ten sposób rosną rośliny od paprotników zaczynając, na dwuliściennych kończąc.
Wśród preparatów trwałych, które znajdują się w ofercie Delta Optical, można znaleźć wiele preparatów z tkanek roślinnych. Jednym z nich jest wierzchołek wzrostu moczarki kanadyjskiej. Roślina, będąca gatunkiem inwazyjnym, występuje pospolicie w naszych wodach stojących. Łatwo wykonać preparaty z jej liści, które wystarczy umieścić w wodzie między szkiełkami nakrywkowym i podstawowym. Wypreparowanie wierzchołka wymaga już użycia mikrotomu, i aby wyraźnie zobaczyć poszczególne grupy komórek, barwienia. Dlatego najwygodniej skorzystać z już gotowego rozwiązania.

Analogiczne zjawisko, choć na bardziej ograniczoną skalę, można zaobserwować w przekrojach łodyg roślin nasiennych. Dzięki intensywnie dzielącym się komórkom może następować wzrost tkanek przewodzących, kory, a więc przyrost na grubość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.