Ameba pod mikroskopem

Ameby to jedna z ciekawszych grup pierwotniaków. Są jednokomórkowymi organizmami obdarzonymi niezwykłą zdolnością zmiany kształtu ciała. Poruszają się m.in. dzięki wykształcaniu tzw. nibynóżek i powolnemu „przelewaniu się” z miejsca na miejsce.

Ameby występują licznie w wodach, zwłaszcza wolno żyjące gatunki. Niektóre z nich bywają jednak bardzo groźnymi, chorobotwórczymi pasożytami. Ameby lubią ciepłą wodę, bogatą w związki organiczne i zasiedloną przez różne mikroorganizmy (np. bakterie i pierwotniaki). Można próbować ich szukać w płytkich rowach melioracyjnych, płytkich stawach, starorzeczach. Obserwacje najlepiej prowadzić w jasnym polu lub kontraście fazowym. Ciekawie wyglądają też przy zastosowaniu techniki ciemnego pola. Komórki ameb są na tyle duże, że w zupełności wystarcza powiększenie rzędu 100-200x.

Ameba, jasne pole, powiększenie 600x.

Podczas obserwacji ameb, wart zwrócić uwagę jak zmienia się ich kształt ciała, zwłaszcza widoczną różnicę między ekto- i endoplazmą, tworzące jej ciało. Kolejnym ciekawym zjawiskiem jest podział komórkowy. Jedna, macierzysta komórka ameby może dać początek dwóm a nawet czterem nowym komórkom. W niesprzyjających warunkach, ameby przekształcają się w stacjonarne stadium przetrwalne, tzw. cysty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.