[Preparaty] Pantofelki

Pantofelki, preparat trwały, x100.

Choć ich nazwa brzmi trochę zabawnie i wydają się stworami z bajki, są jak najbardziej realnie istniejącymi organizmami. Pantofelek (Paramecium) to przedstawiciel pierwotniaków z grupy orzęsków (Ciliata). Choć są tak małe, że nie można ich dostrzec gołym okiem, są niezwykle interesujące, a przy okazji łatwe do zaobserwowania pod mikroskopem.

Pantofelek jest pozornie organizmem o bardzo prostej budowie, bo składa się tylko z jednej komórki. Jednak ta pojedyncza komórka musi pełnić rolę wszystkich organów wewnętrznych wielokomórkowego zwierzęcia, więc wbrew pozorom,  jest bardzo złożona. Na zewnątrz można zaobserwować rzęski, dzięki którym organizm porusza się i zdobywa pokarm. Dookoła komórki znajduje się cytoszkielet, usztywniający ją, ale jednocześnie zachowujący zdolność do odkształcania się. Wewnątrz można zobaczyć różne organelle komórkowe: jądra mikro- i makronukleus, wodniczki pokarmowe i tętniące.

Żywy pantofelek, jasne pole, x400.

Ciekawym faktem z życia pantofelka jest sposób w jaki się on rozmnaża. Dzieje się to przez podział komórki. Wygląda to jakby dwie komórki odpączkowywały od siebie. Po takim podziale powstają dwie identyczne genetycznie organizmy. Aby w populacji pantofelka była większa różnorodność genetyczna, różne komórki łączą się ze sobą i koniugują (wymieniają fragmenty materiału jądrowego, a więc DNA). To zjawisko jest wyjątkowe wśród pierwotniaków i charakterystyczne tylko dla orzęsków.

Pantofelki, preparat trwały, x400.

Pantofelki można schwytać pobierając próbki wody słodkiej, najlepiej stojącej, bogatej w związki organiczne (np. z rowów melioracyjnych). Ich obserwację można przeprowadzać zarówno w technice jasnego jak i ciemnego pola, przy powiększeniach do 400x. Stosując kontrast fazowy, możemy zobaczyć znacznie dokładniej szczegóły ich budowy wewnętrznej. Można je również zobaczyć na preparatach trwałych Delta Optical.

Zapraszamy do obejrzenia filmów nagranych przy użyciu kamer i mikroskopów Delta Optical.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.